مشاوره توسعه کسب و کار

شما می توانید از دانش این تیم جوان اما با تجربه در جهت توسعه کسب و خود در قالب مشاور بهره مند شوید.

در نظر داشته باشید که ما تاکنون با بیش از 20 شرکت فعال اعم از شرکت رامک, طلاچین ,سپیدان شیر فریمان , گروه صنعتی گلرنگ ,ماکیان مهر پارس , نویان دارو , هلدینگ بهپرور, خوشه طلایی نیاز, مام ,وینسو و... در زمینه توسعه کسب , فرموله کردن محصولات خصوصا محصولات پروتیئنی و توسعه فروش همکاری تنگاتنگی داشته ایم.